Plastová okna Červenka » nízkoenergetické domy

Nízkoenergetické domy

Nízkoenergetický dům je stavba s nízkou spotřebou energie na vytápění, která je oproti běžným novostavbám, splňujícím české stavebně-energetické předpisy, poloviční nebo i menší.


Plastová okna pro nízkoenergetické domy

Naše společnost Plastová Okna Červenka vyrábí plastová okna, které mají ty nejlepší předpoklady, aby zvyšovali hodnotu staveb, jako jsou nízkoenergetické domy.


Dokonalá plastová okna pro nízkoenergetické domy - plastová okna Schüco Alu Inside

Pro vypracování cenové nabídky na plastová okna využijte náš poptávkový formulář.


Souměrný tok energie

Souměrný tok energie

Nízkoenergetické domy a tepelné mosty

Nízkoenergetické domy mají velké nároky na odstraňování tepelných mostů, které vznikají použitím rozlišných materiálů ve stavební konstrukci. Plastová okna, která je třeba spojit se stavební konstrukcí a souvislou vrstvou izolace v opláštění budovy jsou toho jasným důkazem.


Nízkoenergetické domy a utěsnění montážní spáry

Plastová okna jsou se svým obvodem nejdelším spojem v každém domě. Aby plastová okna mohla být kvalitně spojena s ostatními materiály, je nutné věnovat velkou pozornost utěsnění montážní spáry.


Montážní spára je po ukotvení plastového okna většinou vypěněna polyuretanovou pěnou, což je izolace, která je sice k tomuto účelu vhodná, ale bez dalšího ošetření nedostatečná. Montážní spára okolo rámů plastových oken hlavně pro nízkoenergetické domy musí být utěsněna fóliemi, které zabraňují vniku vlhkosti do izolace a následně musí umožňovat odvod případné vlhkosti, která se může dostat do montážní spáry prostupem skrz ostatní stavební materiály.


Nízkoenergetické domy, které mají osazena plastová okna s použitím utěsnění montážní spáry, splňují předpoklad dlouhodobé životnosti celé stavební konstrukce.

tn_nizkoenergeticky_dum1 tn_nizkoenergeticky_dum2 tn_nizkoenergeticky_dum3

Jaké stavby zařazujeme mezi nízkoenergetické domy

Přestože definice nízkoenergetického domu se v jednotlivých evropských zemích liší, jejich společným východiskem je spotřeba topné energie na m2 užitné plochy a rok. Řídí se v podstatě stále citovanou hodnotou U (dříve K), tedy koeficientu tepelné prostupnosti (čím nižší hodnota, tím lepší izolant). Tato hodnota je směrodatná nejen pro celou stavbu jako celek, ale pro všechny použité materiály a jejich napojení. Především pro typ plastových oken a jejich usazení.


Pro naši společnost Plastová Okna Červenka je potěšením dodávat plastová okna s odbornou montáží a přispívat tak ke zkvalitňování stavebnictví nejen v oblasti pro nízkoenergetické domy.


Nízkoenergetické domy a výměna vzduchu

Důležitými prvky nízkoenergetických domů jsou izolace a odvětrávání. Použitím kvalitní izolace je možné eliminovat vliv tepelných mostů, kudy obvykle uniká z domu teplo a vznikají zbytečné tepelné ztráty. Jedná se zejména o přechody mezi plastovým oknem a stěnou, dveřmi a stěnou, střechou a stěnou, napojení prahů, parapetů atd. Aby se dále snížili tepelné ztráty, je třeba zajistit maximální vzduchotěsnost domu, přitom je nutné zajistit výměnu vzduchu. Větrat otevřeným plastovým oknem je ale nehospodárné, zbytečně uniká teplo. Řešením je využití rekuperační jednotky, která v sobě spojuje větrání a vytápění. Vydýchaný a jiný odpadní vzduch (např. pachy z kuchyně, vlhko z koupelny apod.) je řízeně odváděno do výměníku, kde se míjí s čerstvým vzduchem z venku. Odcházející vzduch předá teplo studenému venkovnímu vzduchu a do místnosti přichází již předehřátý čerstvý. Důležité jsou i další činitele – tvar domu, umístění jednotlivých pokojů atd.


Dokonalá plastová okna pro nízkoenergetické domy plastová okna Schüco Alu Inside


Při využití rekuperační jednotky je možné použít většinu oken bez otevírání. Přestože profilový systém SCHÜCO Alu Inside s trojsklem patří k hodnotnějším, konečná cena je rapidně nižší.


Stavět dům s nízkou spotřebou energie se vyplatí. Stále rostoucí cena energie nám zaručuje rychlou návratnost dobře investovaných peněz. Snižuje se spotřeba těžko obnovitelných zdrojů energie, zvyšuje se ochrana životního prostředí a kvalita samotného bydlení.

Plastová okna
od Truhlářství Červenka

Truhlářství Červenka
Infra / Plastová okna