Plastová okna Červenka » odborná montáž

Odborná montáž


Za správně namontované okno nelze v žádném případě považovat okno, které je pouze zapěněno ve stavebním otvoru.


plastová okna - tepelné mosty
plastová okna s tepelnými mosty
plastová okna - kvalitní montáž
zateplený dům kde jsou dobře instalovaná plastová okna

Montážní pěna je pouze izolant, který je schopen absorbovat vodu. Pokud (hlavně v zimním období) nezabráníme vlhkosti, aby vnikala do izolantu a kondenzovala v rosném bodu stavby tak montážní pěna zvlhne a přestává izolovat. Jakmile nám prochladne prostor kolem okna stávají se špalety nejchladnějším místem v objektu (tzv. tepelný most) a vzdušná vlhkost neudělá nic jednoduššího, než že kondenzuje na takto vytvořeném rosném budu. Tím vznikne ideální prostředí pro tvoření plísní. Je pravda, že ne vždy se podaří, aby tento efekt byl viditelný, ale pokud se začnete tomuto tématu věnovat blížeji, budete nemile překvapeni kolik lidí tento problém trápí, jak kolem oken tak ve střešní konstrukci. Pokud si představíme stavbu, která je vhodně zateplena, vybavena těsnícími otvorovými výplněmi a má správně postavenou střechu s použitím parozábrany, tak se nabízí jako nejslabší místo okenní spára.Rám okna s těsnícími fóliemi

Detail napojení exteriér

Detail napojení interiér
 

Utěsnění montážní spáry


Je jednoduchý systém uzavření okenní spáry proti vnikání vlhkosti do prostoru mezi oknem a zdivem. Správně vytvořená montážní spára má zabraňovat vniku vlhkosti do izolace kolem oken a umožnit odvod případné vlhkosti, která se může do okenní spáry dostat zdivem. Pro investora, který má zájem uspořit co nejvíce peněz za energie a chce ochránit stavební konstrukci od nadměrné vlhkosti, by mělo být použití tohoto systému samozřejmostí. I když si většina investorů utěsňovací systém pořídí, stále se setkáváme i se zákazníky kteří tento důležitý stavební prvek odmítnou. Většinou se stává překážkou pořizovací cena, která je zpravidla o trochu vyšší, než cena montáže. Pokud se investor rozhodne do stavby umístit okna, neměl by se snažit ušetřit na prvcích, které zvyšují tepelnou izolaci, protože při dlouhodobém trendu nárůstu cen energií se tento krok nevyplácí. Doporučuji jednorázově zainventovat stavbu a využít nejnovější tehnologiev oblasti izolací staveb a tím docílit dlouhodobě nízkých nákladů na vytápění.Plíseň - důsledek nevhodně
provedené montáže

Plíseň na PU pěně po osmi měsících
 

Funkce montážní spáry


  • odolnost proti dešti až do 600 Pa podle DIN EN 1027
  • účinné vyplnění okenních spár
  • odolnost proti průvanu dle DIN 4108-7

Možnosti utěsnění montážní spáry systémem I3 illbruck

Možnosti použití materiálu
(používá se jen jedna varianta)
funkce
Exteriér - vnější uzávěr
ilmond 600
okenní fólie Exteriér
okenní fólie Twin Activ
Tvoří primární ochranu proti zatékání vody do spáry při působení povětrnostních vlivů. Navržené materiály jsou navíc vysoce paropropustné a umožňují tedy dobré odvětrání připojovací spáry, v níž může docházet ke shromaždování a kondenzaci vodních par.
Funkční úsek-stredové těsnění
pistolová pěna
Prostor mezi okenním rámem a zdí by měl být vyplněn kvalitním tepelně a zvukově izolačním materiálem.
Interiér-Vnitřní uzávěr
okenní fólie Interier
okenní fólie Twin Activ
okenní butylová fólie
Slouží jako bariéra odolná vůči průchodu vzduchu a s ním i vlhkosti do prostoru spáry. Přičemž platí pravidlo „těsněji uvnitř než z venku“. Rozdíly těsnosti materiálů okenního těsnicího systému i3 jsou, pro exteriér spáry a naopak interiér, zvoleny s důrazem na co nejvyšší rozdíl. Doporučený rozdíl těsností obou materiálů uváděný hodnotou Sd by měl být min 10-ti násobný, čím vyšší je rozdíl, tím je možnost kondenzace vody nižší.

Plastová okna
od Truhlářství Červenka

Truhlářství Červenka
Infra / Plastová okna