Plastová okna Červenka » pasivní domy

Pasivní domy


nízkoenergetické domy a pasivní domy - pasívní domy

Plastová okna pro pasivní domy

Společnost Plastová Okna Červenka vyrábí plastová okna, které mají ty nejlepší předpoklady, aby zvyšovali hodnotu staveb, jako jsou pasivní domy.


Pro vypracování cenové nabídky na plastová okna využijte náš poptávkový formulář.


Výhody pasivních domů

  • pasivní domy jsou budovy s komfortním vnitřním prostředím v zimních i letních období
  • budova má natolik nízkou spotřebu tepla, že nepotřebuje standardní vytápěcí systémy
  • čerstvý vzduch se do obytných místností přivádí pomocí automatického větracího zařízení s rekuperací tepla. Z odváděného vzduchu se odebírá teplo, kterým se ohřívá přiváděný čerstvý vzduch, který je možné přihřát na požadovanou teplotu
  • tepelné ztráty pasivního domu jsou díky důsledné izolaci sníženy natolik, že k udržení teploty v místnostech postačí minimální množství tepla při výpočtu tepelných zisků se musí počítat i s počtem osob a spotřebičů
  • vzhledem k výborné tepelné izolaci mají stěny a plastová okna i při nízkých venkovních teplotách vyšší povrchovou teplotu a je tedy lidmi vnímána jako příjemná

Plastová okna a jejich parametry pro pasivní domy

Plastová okna pro pasivní domy mají jasně danou hodnotu Uw<0,8 W/(m2.K), která se dá vypočítat z technických parametrů komponentů, ze kterých je plastové okno vyrobeno.Například Ψ(psí) znázorňuje koeficient prostupu tepla okrajové zóny u izolačního skla.Je zde také zohledněna tloušťka skla, zapuštění hrany skla do profilu a materiál ze kterého je vyroben meziskelní rámeček. Tato hodnota je důležitá při výpočtu tepelného prostupu celého okna.


nízkoenergetické domy a pasivní domy - pasívní domy

Uw = (Af * Uf + Ag * Ug + Lg * Ψg) / (Ag + Af)

Uw = Koeficient tepelné prostupnosti celého okna

Af = Plocha profilů

Uf = Koeficient tepelné prostupnosti profilů

Ag = Plocha skla

Ug = Koeficient tepelné prostupnosti skla

Lg = Obvod skla respektive délka meziskelního rámečku

Ψg = Koeficient prostupu tepla okrajové zóny skla


Zvláštní důraz u pasivního domu je kladen na vzduchotěsnost všech částí budovy. Jakákoliv chyba netěsnosti napojení se při užívání domu velice brzy projeví.


Pasivní dům a zasklení pro plastová okna

Plastová ona pro Pasivní domy ze systému SCHÜCO Alu Inside je vhodné vybavit skly Pilkington Optitherm S3 v tloušťce 48mm se zvláštním pokovením, které propouští více sluneční tepelné energie a tím umožní větší zisk tepla. Zisk tepla probíhá přeměnou krátkovlnného slunečního záření na dlouhovlnné (sálavé). Toto záření již izolační sklo nepropouští a tak zůstává v místnosti.


Dokonalá plastová okna pro pasivní domy - plastová okna Schüco Alu Inside


nízkoenergetické domy a pasivní domy - pasívní domy

Izolační trojsklo Pilkington Optitherm S3

mm

48

Koeficient tepelné prostupnosti skla W/(m2.K)

Ug

0,5

Koeficient prostupu tepla okrajové zóny skla

Ψg

0,37

SVĚTLO

Prostupnost

LT

71%

Prostupnost

UV

13%

Vnější reflexe

LRext

18%

Vnitřní reflexe

LRint

18%

ENERGIE

Přímí prostup

ET

42%

Reflexe

ER

33%

Absorpce

EA

25%

Celková prostupnost

g

50%

Stínící koeficient - celkem

T SC

0,57

Stínící koeficient - krátkovlnné záření

S SC

0,48


Jak umístit plastová okna ve stavbách jako jsou pasivní domy

Plastová okna můžeme usadit zároveň z vnější hranou cihly a ukotvit do pevného materiálu, zapěnit a uzavřít montážní spáru fólií illbruck Twin Activ.Následně překryjeme rám okna fasádním zateplením. Vnitřní špaletu můžeme pro zvýšení komfortu v interiéru zateplit tvrzeným polystyrenem (i pod parapetem).

I když jsou plastová okna umístěna v tomto případě před izolací je tato varianta z pohledu tepelných ztrát vhodná.

montáž okna na vnější hranu s utěsněním montáž okna na vnější hranu cihly - detail utěsnění utěsnění montážní spáry - interiér utěsnění montážní spáry okna

Druhý způsob montáže pro pasivní domy je realizován na certifikované nastavitelné montážní kotvy, které umožňují vysunutí okna před zdivo do prostoru fasádní izolace. Na rám plastového okna je před montáží nalepena utěsňovací fólie illbruck Twin Activ, která je po usazení okna nalepena na zdivo.Následně je nutné přelepit fólií i montážní kotvu. Na vnitřní špaletu je vhodné nalepit tvrzený polystyren (i pod parapet). Tím se překryjí kovové kotvy a interiérová fólie.


Plastové okno se stává součástí souvislé tepelné izolace.

montáž okna před zdivo - detail certifikované montážní kotvy montáž okna před zdivo - detail interiér montáž okna před zdivo - průběh montáže odstrašující příklad neodborné montáže před fasádu

Pasivní domy a utěsnění montážní spáry

Zvláštní důraz u pasivního domu je kladen na vzduchotěsnost všech částí budovy. Jakákoliv chyba netěsnosti napojení se při užívání domu velice brzy projeví.

Plastová okna pro pasivní domy musí být při montáži řádně spojena se stavební konstrukcí a veškeré spoje je nutno utěsnit fóliemi. Další podrobnosti k systému utěsnění montážní spáry pro plastová okna je popsán v kapitole odborná montáž


Dokonalá plastová okna pro pasivní domy - plastová okna Schüco Alu Inside

Plastová okna
od Truhlářství Červenka

Truhlářství Červenka
Infra / Plastová okna